#சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட வேண்டிய மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் #diabetes Foods #health Tips