(1 பருப்பு)சர்க்கரையை குறைக்க சிறந்த வழி |சர்க்கரை நோயாளிகள் இனி கவலைப்பட வேண்டாம் Diabetic Patients